skip to Main Content
FÖRDELAR
3
INVESTERARE

Genom att konsolidera information från investerarens totala investeringsportfölj till ett dedikerat databaskonto hos Highlander, kan Highlander erbjuda en aggregerad realtidsrapportering, skräddarsydda exponeringar och riskmandat, identifiering av investeringsstrategier världen över, effektivare kapitalanvändning med färre kredit- och motpartsrisker, interaktivitet i arbetet att modellera och implementera önskvärda exponeringar, interna kostnader lägre än alternativkostnaderna interna förvaltare, fond-av-fonder och hedgefonder och en bättre marknadsexekvering med lägre transaktionskostnader.

BANKER

Highlanders struktur tillåter bankerna att aktivera intäkter i bankens kärnverksamhet genom att medverka till möjligheter för portföljförvaltare att öka sina förvaltningsengagemang, och därmed öka efterfrågan på Prime Broker-tjänster, utökad marknadsexekvering och moderna finansiella produkter.

Effektiva kreditlinor och lägre kapitalkostnader tillåter investerarna att använda sitt förvaltade kapital mer effektivt.

title_bar_03
PORTFÖLJFÖRVALTARE

Highlanders plattform kommer att figurera skyltfönster åt inte bara de största, mest välkända eller de högst rankade portföljförvaltarna utan också mindre kända portföljförvaltare.

Om portföljförvaltares strategier på ett positivt vis bidrar till investerares föredragna portföljexponeringar kommer dessa strategier sannolikt att attrahera kapital att förvalta. Plattformen ger portföljförvaltaren access till institutionella investerare över hela världen och kan potentiellt leda till en dialog med investerare som skulle vilja vrida något på strategierna i syfte att bli än mer anpassade till en föredragen portföljexponering.

Den nya skräddarsydda exponeringen kan innan den produktionssätts först testköras i Highlanders testmiljö. Eftersom Highlanders produkt riktar sig till institutionella investerare, och inte privata investerare, krävs ett mindre omfattande ramverk av regleringar att möta, vilket bidrar till en mindre kostnadskostym för portföljförvaltaren.

© Highlander Downtown North

When writing a school essay, but it’s important to read many essays and utilize several examples to illustrate writing services the debate.