skip to Main Content
INFRASTRUKTUR
HELIKOPTERPERSPEKTIV AV INFRASTRUKTUREN
TEKNOLOGI OCH INFRASTRUKTUR

Highlanders tekniska plattform skapar ett ramverk med Plug & Play-lösningar för investerare, portföljförvaltare och banker.

test Ett för investerare dedikerat konfidentiellt (Chinese walls) databaskonto i Highlanders Data Warehouse med möjligheter att bygga komplexa förvaltningskontostrukturer.

Identifiering av aggregerade risk- och avkastningskällor på skräddarsydda konto- och strategikombinationer.

Managed Account-uppdrag reducerar motpartsrisker.

För portföljförvaltare och investerare tillhandahåller Highlander en realistisk virtuell forskning- och utvecklingsmiljö för portföljförvaltning i syfte att laborera med nya och/eller modifierade förvaltningsstrategier i skräddarsydda portföljexponeringar och riskmandat.

Realtidsuppdaterade investeringsportföljer erbjuds eftersom all marknadsexekvering sker via Highlanders OMS/EMS. Till detta kommer, genom Highlanders stordriftsexekvering, möjlighet för investeraren att få tillgång till låga exekveringskostnader.

Ett för portföljförvaltare dedikerat konfidentiellt (Chinese walls) databaskonto i Highlanders Data warehouse med möjligheter att bygga komplexa kontostrukturer för investeringsstrategier.

Identifiering av aggregerade faktorrisker på skräddarsydda konto- och strategikombinationer.

Endast skräddarsydda allokerings- och riskmandat (inga fondstrukturer).

Lägre kapitalkostnader eftersom det förvaltade kapitalet stannar på investerarens bankkonto, inga dubbla avgiftsstrukturer för Fond av Fond, inga avgifter för investeringskonsulter att hitta fonder och strategier, reducerade kostnader för rapportering och administration.

Highlanders exekvering tillåter skräddarsytt “Best Execution” per bankkonto, finansiellt instrument och region.

Möjlighet att skräddarsy aggregerade realtidsrapporter på konto- och strategikombinationer.

Genom att investerarens databaskonto är direkt uppkopplad till investerarens redan existerande bankkonton (Prime Broker/Custodian/Credit Line) möjliggörs förvaltning som Managed Account-uppdrag. Här utnyttjas att avtal mellan investeraren och bank redan finns på plats, såsom ISDA/CSA, Kreditlinor, Investment Management Agreement och Give Up Agreement.

Med ett databaskonto på Highlander ges investeraren access till Highlanders varulager av uppkopplade förvaltare och strategier i syfte att leta möjligheter att utforma skräddarsydda exponeringar.

All marknadsexekvering sker genom Highlanders OMS/EMS (Order and Execution Management System).

INVESTMENT MANAGER OCH VIRTUELLT VARULAGER

Highlanders virtuella portföljförvaltningsmiljö visar portföljförvaltares olika investeringsstrategier i realtid.

Investerare får tillgång till Highlanders ”big data” för att kunna genomföra interaktiva studier av nya investeringsprocesser och strategier i syfte att optimera sina befintliga portföljexponering till föredragna. När strategier den virtuella miljön är identifierade kan de enkelt produktionssättas i verklig portföljförvaltning.

Portföljförvaltare i Highlanders virtuella portföljförvaltningsmiljö är tilldelade identiska riskmandat och en storlek på förvaltat kapital (AUM), i syfte att kunna vara jämförbara.

Portföljförvaltare i Highlanders virtuella portföljförvaltningsmiljö är tilldelade identiska riskmandat och en storlek på förvaltat kapital (AUM), i syfte att kunna vara jämförbara.

Highlander samla och hanterar stora mängder datamängder i sin ”big data” server för att kunna genomföra statistiska analyser.

Denna teknik tillåter investeraren att fokusera på en optimerad portföljexponering som uppfyller investerarens preferenser av risk.

5 FAKTA DU VILL TA REDAN PÅ OM EN INVESTERINGSPROCESS

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofin i praktiken

Portföljuppbyggnad. Övertygelsegrad – Riskstorlek

Portföljoptimering

Riskhantering

© Highlander Downtown North