skip to Main Content
PLANER

För att kunna erbjuda större institutionella investerare en full servicegrad med rapportering av den totala portföljexponeringen ska Highlander:

Koppla upp en bredd av hållbara portföljförvaltare och portföljstrategier för att kunna möta behovet av skräddarsydda förvaltningsuppdrag.

Koppla upp plattformen till de exekveringsfaciliteter, brokers, som krävs för att förvalta investeringsportföljer med olika tillgångs- och riskklasser, i olika regioner.

Koppla plattformen till de bankrelationer våra institutionella kunder redan har avtal med.

Vara ett ”drivhus” för erfarna resurser med djup kunskap inom finansiellt ingenjörsskap. Highlander har för avsikt att erbjuda dessa resurser en plattform att kapitalisera sina kunskaper på genom licensstrukturer.

© Highlander Downtown North