skip to Main Content
PRESSMEDDELANDE

FinTech-företaget Highlander Downtown North presenterar under 2017 en unik produkt som kan komma att revolutionera den industriella kapitalförvaltningen globalt.

Det något kontroversiella i produkten är att den öppnar för möjligheten att skala bort flera kostsamma led mellan bank, förvaltare och enskild sparare. Timingen för produkten är väl funnen då produkten erbjuder möjligheten för kapitalförvaltare att fullt ut klara myndigheters alltmer ökade regleringskrav.

Highlander Downtown North är ett svenskt FinTech-företag baserat i Stockholm. Bolaget grundades 2015 av Anders Bergh som är specialist i förvaltning, finansiella processer och finansiell matematik. Innan bolaget startade var Anders chef för all aktiv förvaltning på Swedbank Robur, Skandinaviens största fondbolag.

Nya regleringar införs kontinuerligt av de olika finansinspektionerna runt om i världen. Med sin djupa kunskap såg Anders hur tekniken revolutionerade kapitalförvaltningsindustrin och att ett betydande behov öppnades på marknaden för att utveckla tekniska lösningar med bättre möjligheter för kapitalförvaltare att följa dessa.

Highlander har skapat specifika tekniska lösningar för att hantera regleringsbördan på ett process- och kostnadseffektivt sätt som både gagnar förvaltaren och spararen som förvaltaren representerar.

Den globala potentialen för denna teknik är extremt stor och kan så småningom vara ett “måste”-verktyg som reglerande myndigheter insisterar på att förvaltare använder för att garantera regelefterlevnad och förtroendeansvar.

Den flexibla och anpassningsbara systemlösningen är utformad för att även uppfylla framtida ändringar i regelverk och möjligheten till specifika behov hos förvaltare. Alla plattformsfunktioner är utformade för att enkelt kunna integreras med redan befintliga system hos förvaltaren.

Den tekniska plattformen har fyra nyckelkomponenter som är utformade specifikt för att hantera dagens svårigheter med regelefterlevnad, rapportering, riskhantering, upphandlingsförfarande och kapitaltäckningskrav.

  1. En kontostruktur för förvaltaren som löpande samlar in relevanta uppgifter från alla affärsrelationer (banker, mäklare, externa förvaltare, Prime Broker, förvaringsinstitut, etc.) och samlar det på en enda plats så att en detaljerad totalbild av positioner, risker, avkastning, värdering etc. kan tillhandahållas i realtid. Detta gör rapportering, datalagring och kontinuerlig uppdatering av nyckeltal mycket effektivare och enklare med omedelbar transparens. Den centraliserade rapporteringstekniken (HUB) och detaljerade rapporter gör det möjligt för förvaltaren att hantera kapitaltäckningskrav och därmed kunna använda kapitalet mycket mer effektivt. Kreditrisken minskar också.
  2. Automatisk kontroll att alla interna och externa regler följs och att alla nya affärer automatiskt regelkontrolleras innan marknadsförfrågan och marknadsavslut. Inte bara av interna portföljförvaltare utan också alla externt anlitade portföljförvaltare.
  3. En order- och exekveringsplattform (OMS/EMS) för flertalet finansiella instrument som endast tillåter regelkompatibla affärer och regelmässigt upphandlingsförfarande med tillhörande detaljerad upphandlingsrapportering.
  4. En mycket realistisk virtuell förvaltningsfunktion som gör det möjligt för förvaltaren att testa nya strategier, göra korrelationsanalyser, utföra portföljoptimering, stresstestning, och granska nya potentiella förvaltare etc. innan verklig förvaltning sker.

Tekniken kommer att finnas tillgänglig till en avgiftsstruktur som är attraktiv för både förvaltaren och det spararkollektiv förvaltaren representerar.  Eftersom Highlander-plattformen är inblandad i alla transaktioner som både rådgivare och i det faktiska genomförandet dras kostnaden som en mycket låg (så låg som 0,01 %) fast förvaltningsavgift baserat på det förvaltade kapitalets storlek.

Det finns cirka 5 500 kapitalförvaltare bara i Europa och Skandinavien som tillsammans har över 200 000 Mdr i förvaltade tillgångar. Om Highlander kan få en marknadsandel på bara 1 % beräknas prognostiseras årliga intäkter till 290 Mkr med en bruttomarginal på minst 80 %.

Detta pressmeddelande är utformat för att ge en kort översikt över företaget, produkten och utsikterna. Mer detaljerad information finns tillgänglig i kontakt med Anders Bergh.